کدام روش کاشت مو بهتر است؟

یکی از تصمیمات مهمی که در مورد کاشت مو باید اتخاذ شود انتخاب روش مناسب و بهتر برای شماست.

روش FIT بهتر است یا FUT

با توجه به شیوه هایی که برای برداشت و کاشت مو وجود دارد شما می توانید با کمک مشاور و متخصص کاشت مو این تصمیم مهم را بگیرید. در این مقاله بطور کامل مقایسه این در روش مطرح کاشت مو بیان شده است.

منبع: خانه سفید

 


منبع این نوشته : منبع
کاشت